اصطلاحات رایج یو پی اس - قسمت1

شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 14:39

Ampere-Hour (AH): رقمی که ظرفیت باتری یو پی اس را نشان می‌دهد بویژه تعریف شده برای 5، 10 یا 20 ساعت زمان و شارژ. رقم AH باید تقسیم بر زمان و شارژ برای رسیدن به ماکزیمم جریان دشار شود. ظرفیت ممکن است تنها AH 5/3 به مدت 15 دقیقه یا AH 5/2 به مدت 5 دقیقه تأمین کند. ظرفیت باتری نیز به دما، مقدار دو عمق سیکل‌های و شارژ و نگهداری آن بستگی دارد.

ASAI (حدواسط ضریب دسترسی سرویس): ضریب میانگین اطمینان‌پذیری شرکت برق که نسبت کل دقیقه‌ مشتری سرویس در اختیار مشتری مورد نیاز در یک دوره‌ زمانی را نشان می‌دهد.

میانگینUSA 2003 9996/0= ASAI

ATS (سویچ ترانسفر اتوماتیک): به Transfor switch رجوع کنید.

Audible Alarm: یک سیگنال شنودنی واضح طی قطعی برق شاه‌خط یا از کار افتادگی یو پی اس یا اخطار سیگنال‌های آهنگ متناوب ممکن است اعلان‌های مختلفی را نشان دهد. یک دکمه خاموش آلارم، از کارانداختن سیگنال شنودنی را مسیر می‌سازد.

Avdible noise: نویز ساطع توسط یو پی اس که توسط دستگاه‌های dBA در فاصله 1 یا 5/1 متری از UPS ارزیابی می‌شود. بیشتر سیستم‌های یو پی اس کمتر از dBA55 می‌باشند که نسبتاً بیصدا است. سیستم‌های پرقدرت (بالای KVA 60) ممکن است رقم نویز حدود dBA 65 را نشان دهند که میزان محیط پرترافیک مسیر اصلی است.

Auto Dinl: مشخصه‌ای که به یو پی اس امکان می‌دهد تا بطور خودکار، آلارم و وضعیت را از طریق مودم به یک محل دور دست گزارش دهد.

Automatic Battery test: یک تست پیشگیرانه و آلارم با هدف مشخص کردن باطری‌های ضعیف یا آسیب‌دیده تست در بازه‌های قابل گزینش توسط کاربر صورت می‌گیرد.

Automatic Retransfet: انتقال اتوماتیک از Bypass به Inverter در یک سیستم آنلاین، برای شرایط به Retransfer مراجعه کنید.

زمان پشتیبانی باتری زمانی که UPS بار از باتری‌ها را برق‌دار می‌کند. زمان استقلال تحت‌تأثیر درصد وات‌های بار واقعی مرتبط با درجه‌بندی وات اسمی UPS می‌باشد. بنابراین UPS KW1 که 5 دقیقه را وقتی کاملاً ارزیابی شد، تأمین می‌کند، بطور کل بیش از 15 دقیقه با بار w500 تولید می‌کند.

Auto-Start: به Avtomatic Restait رجوع کنید.

Availablity: درجه‌ای که برای آن سیستم یا جزء گزینشی است و در صورت نیاز قابل دسترسی است. دسترسی = MTBF / (MTBF+MTTR) Example *100: برای MTTR، H24 و رقم MTBF، H100000 دسترسی، 976/99٪ است. این بدان معناست که یو پی اس، در طول H9/8757 هر ساله گزینش است و در طول کل زمان 1/2 ساعت هر سال، خاموش است.

AVR (تنظیم کنند ولتاژ اتوماتیک): مدار الکترونیکی که ولتاژ خروجی را به منظور حفظ آن لیمیت‌های باند مجاز تنظیم می‌کند.

حفظ بک فید: حفاظت با هدف جلوگیری از بک فید برق به شبکه‌ برق به شبکه برق از طریق Bypass از خروجی به منظور پیشگیری از احتمال ریسک‌های ولتاژ خطرناک در بورد توزیع، وقتی خط شاه خط شرکت قطع می‌شود. استاندارد UL، این حفاظت را ضروری می‌داند حتی اگر دو جزء سویچ ترانسفر (انتقال) همزمان از کار افتند.

زمان پشتیبانی: به Autonomy time رجوع کنید.

Balancad load: بارگیری برابر در هر فاز در خروجی یو پی اس  سه فاز.

Battery charger: مدول UPS فانکشنال که ولتاژ AC شاه خط شرکت را به ولتاژ DC برای باطری‌های شارژی تبدیل می‌کند تا باری که در طول قطعی شاه‌خط رفته را بازیابی کند.

بطور کلی، یکسوساز سیستم، فانکشن شارژ کردن را انجام می‌دهد.

مدارشکن باطری: یک مدارشکن متصل به باطری است که امکان جداسازی دستی باطری برای نگهداری و حفظ batteryCircvit breaker باطری در مورد مدار کوتاه فشار قوی DC را فراهم می‌سازد.

Battery current limit: فانکشنی که جریان شارژ باطری را محدود می‌کند. باطری‌های VRLA در حالت شارژ شناور، بطور کل به محدود کردن جریان نیازی ندارند. این فانکشن همیشه موجود نیست.

Battery end voltage: کمترین ولتاژ باطری برای کارکرد سیستم. بطور کل UPS وقتی ولتاژ باطری به نقطه مشخص ولتاژ نهایی افت می‌کند خاموش می‌شود. سیستم‌های ویژه، این نقطه را بطور اتوماتیک بر اساس جریان دشارژ حقیقی تنظیم می‌کنند. درجه‌بندی ولتاژ نهایی V/cell75/1 یا V5/10 برای باطری v12 است.

Battery-less Ups: سیستم پشتیبانی الکترومکانیکی با استفاده از انرژی عبوری ذخیره شده در چرخ لنگر برای پشتیبانی بار بعد از قطعی برق تا زمانی که ژنراتور محلی به کار افتد. به Electro-mechanical UPS (فلای ویل) رجوع کنید.

Black start (Cold Start): توان روشن کردن UPS از باطری‌ها بدون شاه خط.

Blade UPS: منبع برق غیرقابل وقفه با هدف تغذیه Blade Computers با هدف کاربرد در مراکز دیتا. آن توپولوژی ترکیبی دارد و از شاه‌خط شرطی کار می‌کند که کارآیی بیشتر را در مقایسه با سیستم‌‌های تبدیل دوگانه دارند.

(British Standard Institute) BSI(موسسه استاندارد بریتانیا): BSI یک مجموعه استانداردهای ملی UK است. آن استانداردهایی ارائه کرده و برای پاسخ به نیازهای تجاری و جامعه استانداردسازی می‌کند.

Boost Charging: متد شارژ مورد استفاده برای بازیابی باطری‌ها به ظرفیت کامل‌شان بعد از دشارژ عمیق با بعد از طول ذخیره درازمدت. Boost charging با کاربرد ولتاژ نسبتاً بالا برای زمان محدودی انجام می‌گیرد.

By-Pass: مدول UPS فانکشنال که بار UPS آن‌لاین را مستقیماً به شاه خط در مورد اضافه بار یا از کارافتادگی یو پی اس  وصل می‌کند.

CAIDI: Consumer Average Interruption Duration Index. یک ضریب اطمینان‌پذیری کاربردی توسط شرکت‌های برق برای ارزیابی ساعتی، میانگین قطعی برق تجربه شده توسط یک مشترک می‌باشد. آن میانگین زمانی که شرکت صرف وصل کردن سرویس می‌کند را ارائه می‌کند. CAIDI میانگین 2003 USA 66 دقیقه در هر قطعی بود.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.